WizFile

Definitivno nije riječ o najmoćnijem alatu za pretraživanje računala, ali je zato munjevito brz i - sasvim...